Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

REALIZACJA PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS” W GMINIE CELESTYNÓW

W ramach rządowego Programu „Rodzina 500 plus" mieszkańcy gminy Celestynów do dnia 31 lipca 2016 roku złożyli 943 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie od dnia 1 kwietnia 2016 do 31 lipca 2016 wypłacił łącznie 4 997 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 2 492 046 zł. Wsparcie otrzymało 888 rodzin.
Przypominamy, że świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie wniosków złożonych po 1 lipca 2016 roku, wypłacane są od miesiąca złożenia wniosku. Do programu „Rodzina 500 plus" można dołączyć w dowolnym momencie.

Uwaga!

Ostatnie dni, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem!

Przypominamy, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze „ Rodzina 500+" do dnia 1 lipca 2016 roku włącznie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od 1 kwietnia 2016 r.
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało tylko od miesiąca złożenia wniosku.

 

500 plus otrzymało już ponad 500 rodzin !

           W Gminie Celestynów do dnia 20 maja 2016 roku mieszkańcy złożyli 800 wniosków w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 plus" , w tym 590 złożonych zostało osobiście, w wersji papierowej oraz 210 przesłano w wersji elektronicznej. Wydanych zostało 508 decyzji. Świadczenia wypłacane są przelewem, na konto osobiste wskazane we wniosku.

Czytaj więcej: 500 plus  otrzymało już ponad 500 rodzin !