Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Program "Wspieraj Seniora"

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie. Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, aby chronić najstarsze osoby z terenu Gminy Celestynów przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej – zakupy realizowane są na koszt Seniora.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii 22 505 -11-11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Pomoc GOPS w zakupach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w Celestynowie informuje, że osoby samotne, znajdujące się w grupie ryzyka – starsze i inne osoby o obniżonej odporności, osoby na kwarantannie czy izolacji – potrzebujące pilnej pomocy w codziennych czynnościach takich jak: zakupy, zaopatrzenie w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie pod nr telefonu                22 789-70-54 wew. 139 lub po godz. 16.00 tel. 512-239-231

Ważna informacja dla rolników – zawieszenie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym

 

 

rachmistrz

Ważna informacja dla rolników – zawieszenie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym


Szanowni Państwo,


W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.
Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go wypełnić korzystając z dwóch w pełni bezpiecznych metod bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz:


1) Samospis internetowy – dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/
2) Spis telefoniczny – należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.


Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.


Z poważaniem,
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie

Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowgo ograniczena funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie to zostało ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 1 września 2020r. Wskazany wyżej akt prawny opublikowany został na stronie Sejmu RP pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001494