Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Twój parasol - aplikacja mobilna

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacje można pobrać za darmo na telefon poprzez gogle Play i Apple Store. Program jest także dostępny na stronie internetowej https://twojparasol.com/

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

W obliczy koronowirsua - Służby nadal działają i wspierają osoby dotknięte przemocą.

 

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym Zespół Interdyscyplinarny informuje mieszkańców i klientów, iż zostały wprowadzone ograniczenia w kontaktach bezpośrednich na linii klient-pracownik. Mimo utrudnionych warunków staramy się kontynuować naszą pracę.

 

W takich sytuacjach jak obecna, bardzo ważna jest solidarność społeczna. Apelujemy o odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za osoby z naszego sąsiedztwa. Jeżeli jesteśmy świadkiem przemocy, zgłośmy to policji lub pod któryś z numerów interwencyjnych. Możemy w ten sposób ocalić czyjeś zdrowie lub nawet życie.

 

Zawiadomienie o przestępstwie przemocy może złożyć każdy- nie tylko osoba pokrzywdzona. Również osoba, która podejrzewa, że doszło do takiego przestępstwa. Obecnie zachęcamy, aby składać zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu drogą mailową, telefonicznie lub listownie. Zachęcamy wszystkie osoby, które doznają przemocy, do szukania pomocy w wyjściu z tej sytuacji. Ukrywanie i tuszowanie przemocowych incydentów prowadzi do coraz większych problemów. Im szybciej rodzina objęta zostanie kompleksową pomocą , tym lepsze i szybsze będą pozytywne zmiany.

 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub czujesz, że czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone, Zadzwoń:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie 22 789 70 54 wew. 139/140
 • Posterunek Policji w Celestynowie 22 789 70 07
 • Numer alarmowy 112 – pracownik przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych: policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego
 • Zadzwoń na „Niebieską linię” (801 120 002) – konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, powiedzą, jak możesz pomóc ofierze przemocy w rodzinie, jak reagować na przemoc oraz wskażą miejsca i formy pomocy w twojej najbliższej okolicy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Tym razem w skład takiej paczki wchodzi: olej rzepakowy, ser podpuszczkowy, kasza gryczana, herbatniki maślane, cukier, szynka drobiowa oraz marchewka z groszkiem.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
 • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w budynku Urzędu Gminy ul. Regucka 3, pokój numer 13;

w poniedziałek w godz. 900 – 1700 , wtorek-piątek w godz. 800 – 16.00

Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w zbiórce artykułów dla rodziny, która ucierpiała w pożarze z naszej gminy. Wspólnymi siłami udało się nam zorganizować meble, pościel, naczynia, sprzęt gospodarstwa domowego. Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie.

Składając serdeczne podziękowanie, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność, wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie i okazaną bezinteresowną pomoc dla poszkodowanych rodzin wyniku pożaru Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem Państwa dobroci, serdeczności, współczucia oraz solidarności ludzkiej.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II.

NOWE ZASADY PROGRAMU „DOBRY START” NA ROK 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że od 1 sierpnia 2019 roku Rada Ministrów zdecydowała o rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do świadczenia w ramach programu „Dobry start". Od tego roku pieniądze w wysokości 300 zł otrzymają także osoby uczące się w szkołach dla dorosłych i policealnych do:

 • 20 roku życia,
 • 24 roku życia- przy orzeczeniu o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program NIE obejmuje:

 • dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studentów.

            Wnioski drogą papierową przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku (czwartek) w budynku Urzędu Gminy Celestynów w pokoju nr 7.