Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w zbiórce artykułów dla rodziny, która ucierpiała w pożarze z naszej gminy. Wspólnymi siłami udało się nam zorganizować meble, pościel, naczynia, sprzęt gospodarstwa domowego. Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie.

Składając serdeczne podziękowanie, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność, wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie i okazaną bezinteresowną pomoc dla poszkodowanych rodzin wyniku pożaru Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem Państwa dobroci, serdeczności, współczucia oraz solidarności ludzkiej.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II.

NOWE ZASADY PROGRAMU „DOBRY START” NA ROK 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że od 1 sierpnia 2019 roku Rada Ministrów zdecydowała o rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do świadczenia w ramach programu „Dobry start". Od tego roku pieniądze w wysokości 300 zł otrzymają także osoby uczące się w szkołach dla dorosłych i policealnych do:

  • 20 roku życia,
  • 24 roku życia- przy orzeczeniu o:
    • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
    • potrzebie kształcenia specjalnego,
    • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program NIE obejmuje:

  • dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
  • studentów.

            Wnioski drogą papierową przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku (czwartek) w budynku Urzędu Gminy Celestynów w pokoju nr 7.

 

„Dobry Start” na lata 2019-2020

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’ wprowadzono w 2018 roku program, w ramach którego osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać od dnia 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem:

• portalu informacyjno-usługowego emp@tia>

• systemów teleinformatycznych banków

Wnioski w formie papierowej będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3 od 1 sierpnia 2019 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Czytaj więcej: „Dobry Start” na lata 2019-2020

500 + na każde dziecko od 1 lipca 2019 r.

W związku z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz. 924 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego będzie można składać w dwóch formach:

• od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
• od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy pokój nr 7.

WAŻNE: Osoby pobierające już świadczenie wychowawcze na drugie dziecko wraz z wnioskiem na pierwsze dziecko składanym od 1 lipca 2019 r. wnioskują jednocześnie na drugie i kolejne dziecko.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, sierpień oraz wrzesień 2019 r.

Poniżej przedstawiamy wzór poprawnie wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, oraz formularze do wydruku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Cały wniosek na 500 plus

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.