Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Bezpłatne obiady dla seniorów

 

W związku z obowiązującymi obostrzeniami i zaleceniami ze względu na stan epidemiczny w Polsce, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął działania mające na celu wsparcie osób starszych powyżej 60. roku życia oraz niesamodzielnych na terenie wybranych gmin województwa mazowieckiego.

Gmina Celestynów, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie, pozyskała dla Naszych mieszkańców 52 bezpłatnych posiłków. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wyłoniło wykonawców usługi przygotowania i dostarczenia posiłków (dwudaniowych obiadów) dla wybranych osób i przez okres 30 dni (włącznie z weekendami i świętami) są one przekazywane osobom najbardziej potrzebującym od 27 listopada 2020 r.

 

Sala weselna Restauracja Marcowy Zając (Warszawa), opinie - Wedding.pl

żywność FEAD

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, jak w latach ubiegłych, przygotowuje się do podpisania umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Warszawie. Program kierowany jest do osób najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 (FEAD).
Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.
W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu należy zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie nr telefonu (22) 789-70-54 wew. 139 .FEAD – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 | Caritas  Archidiecezji Częstochowskiej

Paczki dla osób niepełnosprawnych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie pozyskał 147 paczek żywnościowych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w ramach Modułu IV programu PEFRON  „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub klęski kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Paczki żywnościowe zostały przekazane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i pobierające zasiłki pielęgnacyjne lub korzystających z pomocy finansowej z tutejszego Ośrodka.

Paczki żywnościowe dla osób starszych - Aktualności - MOPR Ostrołęka