Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Od dzisiaj przyjmowanie wniosków „ Rodzina 500 plus”

         Od dzisiaj, czyli od 01 kwietnia 2016 roku, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie, rozpoczęli przyjmowanie wniosków do Programu "Rodzina 500 plus". Wnioski z wymaganym kompletem dokumentów przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych - pokój Nr 7 i Nr 8 od wtorku do piątku w godz. 8 – 16.

Natomiast we wszystkie poniedziałki w miesiącu kwietniu, wnioski przyjmowane będą w godz. 9 - 19.

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą, czy skorzystać z jednej z kilku aplikacji internetowych. Uprawnieni do świadczenia wychowawczego są wszyscy rodzice, którzy spełniają kryteria. Program "Rodzina 500 plus" to 500 złotych na drugie i kolejne dziecko. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł - również na pierwsze, lub 1200 złotych w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

20160401 091033

500 plus 1500 plus 2500 pus3