Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Uwaga!

Ostatnie dni, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem!

Przypominamy, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze „ Rodzina 500+" do dnia 1 lipca 2016 roku włącznie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od 1 kwietnia 2016 r.
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało tylko od miesiąca złożenia wniosku.