Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego 500 + w Gminie Celestynów

W Gminie Celestynów ruszyło już wypłacanie świadczenia wychowawczego. Pierwsze osoby, które złożyły poprawnie wypełnione wnioski otrzymały w dniu dzisiejszym pierwsze wypłaty świadczeń. Pierwszy wniosek złożyła rodzina z Celestynowa.


W okresie od dnia 1.04. do dnia 22.04. 2016 roku wpłynęło około 630 wniosków, w tym 175 wniosków drogą elektroniczną. Pracownicy GOPS rejestrują i weryfikują dane zawarte w dokumentach, by w dalszej kolejności przygotowywać decyzje przyznające lub odmawiające przyznanie świadczenia. Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania - niezależnie od tego, czy wniosek był złożony osobiście, czy elektronicznie. Kolejność rozpatrywania wniosków uzależniona jest tylko od tego, czy dany wniosek jest kompletny. Wnioski niekompletne rozpatrywane będą dłużej.
Dzisiaj pieniądze trafiły do 95 rodzin, na kwotę 89.500,00. Kolejne wypłaty świadczeń planujemy jeszcze w kwietniu, a następne wypłaty sukcesywnie w miarę realizacji wniosków.