Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

REALIZACJA PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS” W GMINIE CELESTYNÓW

W ramach rządowego Programu „Rodzina 500 plus" mieszkańcy gminy Celestynów do dnia 31 lipca 2016 roku złożyli 943 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie od dnia 1 kwietnia 2016 do 31 lipca 2016 wypłacił łącznie 4 997 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 2 492 046 zł. Wsparcie otrzymało 888 rodzin.
Przypominamy, że świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie wniosków złożonych po 1 lipca 2016 roku, wypłacane są od miesiąca złożenia wniosku. Do programu „Rodzina 500 plus" można dołączyć w dowolnym momencie.