Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

Akty prawne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z 2004 r. Nr. 35,  poz 305, Nr 64, poz. 593,  Nr 192, poz. 1963, z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199)

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z dnia 19 października 2007 roku.
( Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366)

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U z  2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,  poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz 788 i Nr 179,  poz 1487)