Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU RODZINA 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że w dniu 31.05.2016r. została dokonana następna tura wypłat świadczeń wychowawczych w formie przelewów bankowych dla wniosków, które zostały już rozpatrzone. Wydatkowaliśmy w dniu dzisiejszym kwotę ponad 230 000,00.

Ośrodek przy realizacji wypłat kieruje się kolejnością wpływu wniosków.
Na dzień 31.05.2016r. rozpatrzono 678 wniosków z 844, które wpłynęły do Ośrodka. Osoby, które złożyły już wnioski i oczekują na rozpatrzenie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


Barbara Markowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie