Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

Świadczenia rodzicielskie

Do świadczenia rodzicielskiego są uprawnieni:
• matka albo ojciec dziecka;
• opiekun faktyczny dziecka w razie objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

Czytaj więcej: Świadczenia rodzicielskie

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"

Od dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przyznane z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Czytaj więcej: Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"

Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi netto 1406 zł ( w 2016 r. netto - 1300 zł ).

Od 2017 r. wysokość świadczenia będzie corocznie waloryzowana, co roku wzrastać będzie o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać będzie się minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

NOWOŚCI W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że dnia 01 stycznia 2016r., wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz.995) w sprawie przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych tak zwana złotówka za złotówkę.

Czytaj więcej: NOWOŚCI W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 informuje, że:

w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
• od 01 sierpnia 2014 r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015
• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014 r. skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października 2014 r.
• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2014r. skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik br. do dnia 30 listopada 2014 r.

Czytaj więcej: Nowy okres zasiłkowy 2014/2015