Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Informacja rodzina 500 plus

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Program ,, Rodzina 500 plus'' to 500,00 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód rodziny.

Czytaj więcej: Informacja rodzina 500 plus

Program rodzina 500 +

W Gminie Celestynów realizatorem Programu „Rodzina 500+" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku - o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 195 ) będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody.

Czytaj więcej: Program rodzina 500 +