Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Kolejne wypłaty świadczenia wychowawczego

W miesiącu kwietniu, GOPS w Celestynowie wypłacił świadczenie wychowawcze łącznie dla 500 dzieci z terenu naszej gminy, w łącznej kwocie 249 850, 000. Do dnia 28.04. 2016 roku wpłynęło już ponad 700 wniosków.
Od miesiąca maja br. zapraszamy do składania wniosków w godzinach pracy Ośrodka to jest: poniedziałek w godz. 9 – 17, wtorek – piątek w godz. 8 – 16.

Od dzisiaj przyjmowanie wniosków „ Rodzina 500 plus”

         Od dzisiaj, czyli od 01 kwietnia 2016 roku, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie, rozpoczęli przyjmowanie wniosków do Programu "Rodzina 500 plus". Wnioski z wymaganym kompletem dokumentów przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych - pokój Nr 7 i Nr 8 od wtorku do piątku w godz. 8 – 16.

Natomiast we wszystkie poniedziałki w miesiącu kwietniu, wnioski przyjmowane będą w godz. 9 - 19.

Czytaj więcej: Od dzisiaj przyjmowanie wniosków „ Rodzina 500 plus”