Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Pomoc osobom starszym

Kierowanie do domów pomocy społecznej
Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
"Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej ... "

Czytaj więcej: Pomoc osobom starszym