Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Kolejne wypłaty świadczenia wychowawczego

W miesiącu kwietniu, GOPS w Celestynowie wypłacił świadczenie wychowawcze łącznie dla 500 dzieci z terenu naszej gminy, w łącznej kwocie 249 850, 000. Do dnia 28.04. 2016 roku wpłynęło już ponad 700 wniosków.
Od miesiąca maja br. zapraszamy do składania wniosków w godzinach pracy Ośrodka to jest: poniedziałek w godz. 9 – 17, wtorek – piątek w godz. 8 – 16.