Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Ogłoszenie o naborze Nr 14.2016 - Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie.

pdfTreść ogłoszenia573.41 KB26/09/2016

pdfInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne410.8 KB07/10/2016, 12:40

pdfInformacja o wyniku naboru231.13 KB, 19.10.2016

Prace społecznie użyteczne rozpoczęte

Od 4 maja 2016 roku rozpoczęły się prace społecznie użyteczne zorganizowane dla osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ta forma wsparcia ma na celu aktywizację społeczną i zawodową oraz zmotywowanie do podjęcia zatrudnienia.

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne rozpoczęte

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.