Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

żywność FEAD

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, jak w latach ubiegłych, przygotowuje się do podpisania umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Warszawie. Program kierowany jest do osób najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 (FEAD).
Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.
W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu należy zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie nr telefonu (22) 789-70-54 wew. 139 .FEAD – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 | Caritas  Archidiecezji Częstochowskiej