Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Realizacja programu rządowego "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022

3158px Herb Polski2                                                                        flaga

Gmina Celestynów planuje podjąć się realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa”” edycja 2022

 

Program „Opieka wytchnieniowa” jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

- w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

- ośrodku wsparcia

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, który otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności

- osobami ze znacznym stopniem nipełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu : 22 789 -70 -54 wew. 139 lub 140