Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – DRUGA EDYCJA!

 

 

 absolwent plakat www lis2021

 

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

● Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
● Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;

● Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
● Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
● Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferujemy w ramach projektu?

● Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
● Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym (3 godz.);
● Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);

● Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;

● Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

● Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
● Orzeczenie o niepełnosprawności;

● Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem. Fundacja Onkologiczna Rakiety

al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.
Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie

https://fundacjarakiety.pl/absolwent-2/

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

 

phpThumb generated thumbnail

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że w ramach realizowanego programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), realizowanego w Podprogramie 2021, pozyskał pierwszą partię żywności o wadze 1 737,68 kg.
Pomoc żywnościową otrzyma 140 mieszkańców Gminy Celestynów. Pomoc ta przeznaczona jest również dla obywateli ukraińskich przebywających na terenie naszej gminy.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:
1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1 320,00 zł dla osoby w rodzinie
Pomoc można uzyskać na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.


Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie, lub pod nr telefonu 22 789 70 54 lub 881 700 999.

SYGNAŁ DVB-T2 W POLSCE OD MARCA 2022 R.

 

 

 

dvb t2 logomlaUwl haVOE6tCTiHtf png

Dotychczasowa technologia nadawania telewizji naziemnej z dniem 28 marca została zastąpiona nowym standardem DVB – T2/HEN/C. Dla znacznej liczby posiadaczy telewizorów dostosowanie odbioru będzie wymagało dokupienia specjalnych dekoderów lub zakupu nowego odbiornika telewizyjnego.
W związku z powyższym został przygotowany specjalny program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii.
Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (członka rodziny lub domownika) przez Internet lub w tradycyjnej formie papierowej w placówkach Poczty Polskiej.
Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na gospodarstwo domowe. Przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego.
Więcej informacji na w/w temat można znaleźć na stronie gov.pl/cyfrowa TV lub pod numerem infolinii 42 253 54 30.