Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5.POKL.2014

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego „Magazynier z obsługą komputerowych programów magazynowych i wózka widłowego" dla uczestników projektu systemowego
„Szansa na lepsze jutro" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty466.58 KB21/05/2014, 13:45

pdfTreść zapytania ofertowego750.17 KB12/05/2014