Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1.POKL.2014

Gmina Celestynów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz projektu systemowego ,,Szansa na lepsze jutro'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej'', Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji'', Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdfTreść zapytania ofertowego507.22 KB24/02/2014

pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania do zapytania ofertowego Nr 1.POKL.2014502.29 KB03/03/2014, 16:49