Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Nowy okres zasiłkowy 2013/2014 w świadczeniach rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że od 1 listopada 2013r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2013/2014. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 są przyjmowane od dnia 01 września 2013 r.
Rodziny, których dochód za 2012 r. w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto lub 623 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego na częściowe utrzymanie dzieci w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w pokoju nr 8 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Regucka 3.
PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI!!!!!


Przypominamy, że nowy okres zasiłkowy będzie trwał od 1 listopada 2013 r. do 30 października 2014 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2013 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2013 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie późniejszym ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.