Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 informuje, że:

w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
• od 01 sierpnia 2014 r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015
• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014 r. skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października 2014 r.
• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2014r. skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik br. do dnia 30 listopada 2014 r.

Czytaj więcej: Nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Nowy okres zasiłkowy 2013/2014 w świadczeniach rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że od 1 listopada 2013r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2013/2014. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 są przyjmowane od dnia 01 września 2013 r.
Rodziny, których dochód za 2012 r. w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto lub 623 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego na częściowe utrzymanie dzieci w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w pokoju nr 8 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Regucka 3.
PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI!!!!!

Czytaj więcej: Nowy okres zasiłkowy 2013/2014 w świadczeniach rodzinnych

Świadczenia rodzinne

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są

  1.     zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2.     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  3.     świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.  Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:
  •         Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  •         Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  •         Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  •         Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  •         Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
  •         Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  •         Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.