Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

 

phpThumb generated thumbnail

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że w ramach realizowanego programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), realizowanego w Podprogramie 2021, pozyskał pierwszą partię żywności o wadze 1 737,68 kg.
Pomoc żywnościową otrzyma 140 mieszkańców Gminy Celestynów. Pomoc ta przeznaczona jest również dla obywateli ukraińskich przebywających na terenie naszej gminy.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:
1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1 320,00 zł dla osoby w rodzinie
Pomoc można uzyskać na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.


Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie, lub pod nr telefonu 22 789 70 54 lub 881 700 999.