Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Pomoc GOPS w zakupach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w Celestynowie informuje, że osoby samotne, znajdujące się w grupie ryzyka – starsze i inne osoby o obniżonej odporności, osoby na kwarantannie czy izolacji – potrzebujące pilnej pomocy w codziennych czynnościach takich jak: zakupy, zaopatrzenie w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie pod nr telefonu                22 789-70-54 wew. 139 lub po godz. 16.00 tel. 512-239-231