Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Karta dużej rodziny

Od dnia 16 czerwca 2014 r. na terenie całego kraju obowiązuje Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy zgłosić się do właściwego urzędu Gminy w Celestynowie wypełnić i złożyć wniosek o jej wydanie.

Małgorzata Woźnica

 

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.