Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Dodatek energetyczny

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 pokój nr 13 u Pani Aleksandry Rudzińskiej:
• w poniedziałki od 9:00 do 17:00;
• wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00;

 • Pracownicy socjalni również udzielają informacji pod nr telefonu:
22 789 70 54 wew. 139, 140.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy –Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz.U Nr z 2013 poz. 984),
• Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 do dnia 30 kwietnia 2015 (Monitor Polski poz. 291).

Komu przysługuje dodatek energetyczny

• odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

• odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych.

 

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.