Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Nabór kandydatów na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie z siedzibą: ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO do projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

pdfTreść ogłoszenia  77.7 KB

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO 2

Nabór kandydatów na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie z siedzibą: ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO do projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

pdfTreść ogłoszenia    70.57 KB

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Spotkanie podsumowujące projekt "Szansa na lepsze jutro”

Zgodnie z zapisem w harmonogramie o dofinansowanie projektu ,, Szansa na lepsze jutro" zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt.

Na spotkaniu byli obecni: Pan Stefan Traczyk Wójt Gminy, uczestnicy projektu, Pani Barbara Markowska Kierownik GOPS razem z zespołem projektowym.

Celem spotkania podsumowującego było omówienie przez Panią Barbarę Markowską Kierownika GOPS działań zrealizowanych w trakcie projektu.

W trakcie spotkania uczestnicy projektu wypełnili ankietę ewaluacyjną na zakończenie projektu oraz ankietę dotyczącą oceny grupowych warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych oraz zajęć indywidualnych prowadzonych przez psychologa.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamówiono specjalnie na tę okazję catering.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.