Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

GOPS pracuje w sobotę 1 grudnia 2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że będzie czynny w sobotę 01.12.2012r. w godzinach 8.00 – 16.00 za poniedziałek 24.12.2012r ( wigilia).

Dzień Pracownika Socjalnego

,, Dobrze widzi się tylko sercem.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

 Antoine de Saint Exupery ,,Mały Książę”.


 

 

kwiaty

 

 

 

            W uroczystym dniu Pracownika Socjalnego, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie życzą Wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej radości i niekończącej się pasji w służbie drugiemu człowiekowi.

Instrument aktywizacji społecznej zakończony.

10 Uczestników Projektu ukończyło realizację Instrumentu aktywizacji społecznej w miesiącu październiku 2012 r. Psycholog w dniach 14.08.2012 r.- 26.10.20121 r. w ramach aktywizacji społecznej zrealizował 40 godzin grupowych warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych, w tym 12 godzin grupowych warsztatów przeprowadzonych w trakcie 4 dniowych warsztatów wyjazdowych oraz 40 godzin zajęć indywidualnch, po 4 godziny dla każdego Uczestnika Projektu. Terminy zajęć były ustalane indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu. Grupowe warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych i zajęcia indywidualne odbywały się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie.

Ukończone kursy/szkolenia zawodowe przez Uczestników Projektu,, Szansa na lepsze jutro’’

W miesiacu październiku 2012 r. zakończyły się kusy/ szkolenia zawodowe organizowane dla Uczestników Projektu w ramach realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej.Wszystkie kursy/szkolenia zawodowe odbywały się w Warszawie.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego,, Akademia Umiejętności" prowadził kursy/szkolenia zawodowe dla 9 osób, z tego:

  • 2 osoby-,, Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z obsługą i wymianą butli gazowych"
  • 2 osoby-,, Magazynier z obsługą programu komputerowego i kasy fiskalnej"
  • 1 osoba-,, Opiekunka dziecka"
  • 2 osoby-,, Pielęgnacja (manicure-pedicure) i stylizacja paznokci"
  • 2 osoby-,, Udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej"

Europejska Szkoła Stylizacji SELECT prowadziła dla:

  • 1 osoby kurs/szkolenie zawodowe:,, Wizaż i stylizacja"

Każdy Uczestnik Projektu otrzymał certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu/szkolenia zawodowego.

Informacja o wyniku naboru

Celestynów, dnia 03.10.2012 r.

Informacja o wyniku naboru
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów

Określenie stanowiska pracy:    Referent sekcji świadczeń

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:

Pani Justyna Wit, zamieszkała: Dyzin

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze i uzyskał najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.  

 
                                                                                    Kierownik     
                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej          
                                                                                w Celestynowie
                                                                             
                                                                       (-) Barbara Markowska

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.