Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

POSIEDZENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

W dniu 30 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Spośród zaproszonych dwunastu członków zespołu na spotkanie przybyło dziesięciu. Nieobecność pozostałych dwóch osób była usprawiedliwiona. Wśród obecnych członków byli przedstawiciele szkół z terenu naszej gminy, komendant posterunku policji w Celestynowie, przedstawiciel Ośrodka Zdrowia oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Posiedzenie wzorem lat ubiegłych rozpoczęła i prowadziła Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego - Pani Teresa Sitek Zdziarska. Przywitała nowego członka zespołu interdyscyplinarnego Panią Dorotę Ziółek - pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, powołanego zgodnie z zarządzeniem nr 22/2016 z dnia 08 marca 2016 roku Wójta Gminy Celestynów.

Następnie koordynatorzy poszczególnych grup roboczych szczegółowo omówili i z powodu ustania przemocy zakończono procedurę ośmiu ,, Niebieskich Kart”. Koordynatorzy grup omawiali pozostałe procedury ,, Niebieskie Karty’’, które są nadal  w realizacji.

Członkowie zespołu poruszali tematy dotyczące konstruktywnych rozwiązań pomagania osobom uwikłanym w konflikty oraz przemoc.

Na tym zakończono posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego.

Następne posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego przewidywane jest za 3 miesiące.

Aleksandra Rudzińska

członek zespołu interdyscyplinarnego

 

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.