Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.POKL.2014

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na składanie zapytań ofertowych na zorganizowanie i zapewnienie pięciodniowego pobytu podczas warsztatów wyjazdowych z elementami turystyczno–rekreacyjnymi dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia w ramach realizacji projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro" realizowanego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.07.2014 r. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty561.12 KB18/06/2014, 10:02

pdfTreść zapytania ofertowego866.5 KB11/06/2014