Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6.POKL.2014

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej zaprasza na skladanie zapytań ofertowych  na zorganizowanie i zapewnienie pięciodniowego pobytu podczas warsztatów wyjazdowych z elementami turystyczno–rekreacyjnymi dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia w ramach realizacji projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienie404.2 KB11/06/2014, 08:46

Treść zapytania ofertowego733.92 KB02/06/2014