Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4.POKL.2014

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro".

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część III ,, Opiekunka osób starszych''486.31 KB15/05/2014, 11:27

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Część II ,, Ogrodnik - konserwator terenów zielonych''.463.88 KB12/05/2014, 15:39

pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia405.01 KB12/05/2014, 10:56

pdfTreść zapytania ofertowego697.08 KB25/04/2014