Gmina Celestynów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz projektu systemowego ,,Szansa na lepsze jutro'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej'', Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji'', Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdfZawiadomienie o unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego468.73 KB06/03/2014, 08:44

pdfTreść zapytania ofertowego507.56 KB03/03/2014