Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10 /POKL/2013

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania cateringu na spotkanie podsumowujące projekt dla 10 uczestników projektu, dla 6 osób zespołu projektowego, oraz dla 2 osób - przedstawicieli władz lokalnych: łącznie dla 18 osób.

pdfTreść  zapytania ofertowego710.07 KB29/11/2013

pdfZawiadomienie o wyniku postępowania415.31 KB10/12/2013, 12:45