Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9 /POKL/2013

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania wyjazdu integracyjno dla uczestników projektu wraz z zespołem projektowym.

pdfZawiadominie o wyniku postępowana do zapytania ofertowego415.88 KB29/11/2013, 09:25

pdfZawiadomienie o zmianie treści zapytania ofertowego nr 9/POKL/2013530.46 KB21/11/2013, 14:10

pdfTreść ogłoszenia763.31 KB