Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 /POKL/2013

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania wyjazdu integracyjno dla uczestników projektu wraz z zespołem projektowym.

pdfTreść ogłoszenia763.31 KB05/11/2013

pdfZawiadomienie o wyniku postępowania529.51 KB15/11/2013

pdfZawiadomienie o unieważnieniu zapytania414.94 KB20/11/2013, 10:44