Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi netto 1406 zł ( w 2016 r. netto - 1300 zł ).

Od 2017 r. wysokość świadczenia będzie corocznie waloryzowana, co roku wzrastać będzie o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać będzie się minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.