Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych

Paczki żywnościowe od PCPR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie pozyskał 100 paczek żywnościowych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w ramach Modułu IV programu PEFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub klęski kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Paczki żywnościowe zostały przekazane osobom, które jednocześnie spełniły następujące warunki: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany, znaczny), pobierają zasiłek pielęgnacyjny oraz korzystają z pomocy finansowej tutejszego Ośrodka.