Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Dodatkowa pomoc dla potrzebujących

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie Pani Barbara Markowska ponownie rozpoczęła współpracę z Polskim Komitetem Pomoc Społecznej. W miesiącu wrześniu 2014 r. do naszego Ośrodka trafiło 1 480 kg produktów tj. 880 kg jabłek i 600 kg pomidorów
Z pomocy skorzystało 191 osób, podopiecznych naszego Ośrodka. W następnych miesiącach również otrzymamy produkty żywnościowe.

Artykuł174.81 KB06/10/2014

Żywność w ramach programu PEAD (2)

pead logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie od stycznia 2013r. ponownie rozpoczął współpracę z Chrześcijańską Fundacją ,,Radość'' w Warszawie w ramach programu PEAD, który jest Europejskim Programem Pomocy Żywnościowej.

Z programu PEAD w 2013 roku skorzysta 200 osób z terenu gminy Celestynów przede wszystkim: osoby bezrobotne, ubogie, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny o niskich dochodach, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne.

Artykuły spożywcze są bardzo oczekiwaną formą pomocy przez naszych świadczeniobiorców.

Żywność jest wydawana w pomieszczeniu, który na ten cel udostępnił Urząd Gminy w godzinach od 11.00 do 15.00. W miesiącu styczniu oraz lutym 2013r. świadczeniobiorcy otrzymali: mleko, mąkę, masło, herbatniki, makaron, płatki kukurydziane, kasze gryczaną, ryż, marchewkę z groszkiem, dżem, mielonkę wieprzową, klopsy w sosie, koncentrat pomidorowy, cukier oraz olej.

Żywność przekazywana jest nieodpłatnie osobom, które spełniają kryteria określone w art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823).

Żywność w ramach programu PEAD

pead logoW ramach programu pead od maja2011r. Roku działa punkt wydawania żywności w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Celestynowie.

Żywność jest wydawana w pomieszczeniu, który na ten cel udostępnił Urząd Gminy.

Z tej formy pomocy korzystają przede wszystkim osoby bezrobotne, ubogie, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny o niskich dochodach, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne.

Od kwietnia 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie rozpoczął współpracę z Chrześcijańską Fundacją ,,Radość'' w Warszawie w ramach programu PEAD, który jest Europejskim Programem Pomocy Żywnościowej.

Żywność przekazywana jest nieodpłatnie osobom, które:

spełniają kryteria określone w art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Z dniem 1 października 2012 r. uległy zmianie kryteria dochodowe, które obecnie wynoszą : dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł oraz dla osoby w rodzinie – 456 zł. Powyższa weryfikacja spowoduje także zmianę kryterium wyboru beneficjenta uprawniającego do uzyskania żywności dla najuboższych ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego programu PEAD. Wobec powyższego od 1 października 2012r. kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy wynoszą 150 % odpowiedniej kwoty kryterium dochodowe tj. 813 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, 684 zł – dla osoby w rodzinie. Pozostałe zasady przyznawania pomocy w ramach Programu PEAD pozostaną bez zmian.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.