Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

NOWY TRANSPORT ŻYWNOŚCI

W dniu 20 września 2016 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie otrzymał od Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ostatni transport żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.


W skład sprowadzonej żywności wchodzą następujące produkty:
1. Cukier biały 840,00 kg
2. Mleko UHT 720,00 litrów
3. Powidła śliwkowe 468,00 kg
4. Szynka drobiowa 518,40 kg
Łącznie sprowadzono 2 579,40 kg żywności na kwotę 11 259,22 zł

Do odbioru żywności osoby zakwalifikowane proszone są do odbioru żywności w magazynie w Urzędzie Gminy we wtorki i czwartki od godz. 9:00-13:00

Wszelkich informacji udziela pracownik socjalny Kinga Skowerska pod numerem tel. 22 789 70 54 wew. 139

 

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.