Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Podprogram FEAD 2015 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie ponownie rozpoczął wydawanie artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015 (FEAD).

Realizacja podprogramu FEAD 2015 jest możliwa dzięki ponownemu nawiązaniu umowy o współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Celestynowie a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Warszawie. W dniu 27 listopada 2015r. otrzymaliśmy ponad 3 i pół tony żywności w tym: cukier, dżem truskawkowy, makaron świderki, mielonka wieprzowa, mleko UHT, płatki kukurydziane.

 W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu należy zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 200 osób. Produkty będą wydawane do końca kwietnia 2016 r.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie nr telefonu (22) 789-70-54 wew. 139 ,140.

Aleksandra Rudzińska
starszy pracownik socjalny
GOPS Celestynów

 

 12345

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.