Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informuje się, że wnioski w sprawach przyzania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wydawane są w pokoju nr 8 (parter) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3,
w godzinach pracy Ośrodka, tel. 022 789 70 54 w. 134.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.