Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Fundusz alimentacyjny - nowy okres świadczeniowy 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.
Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów pok. nr 8 w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 8.00 – 16.00).
Wszelkie informacje na temat zasad ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu : 22-789-70-54 wew.134, a także w siedzibie Ośrodka.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.