Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie, ogłasza nabór na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla dziecka z Zaburzeniami Psychicznymi.

http://gopscelestynow.bip.eur.pl/public/?id=215236