Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Prace społecznie użyteczne rozpoczęte

Od 4 maja 2016 roku rozpoczęły się prace społecznie użyteczne zorganizowane dla osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ta forma wsparcia ma na celu aktywizację społeczną i zawodową oraz zmotywowanie do podjęcia zatrudnienia.

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne rozpoczęte

Porzebujesz pomocy?

Od dnia 13 maja 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie realizuje projekt ,,Potrzebujesz pomocy" przy współpracy z Fundacją Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego, dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej: Porzebujesz pomocy?

.

1XXX

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.