Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Ogłoszenie o naborze


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CELESTYNOWIE
Z SIEDZIBĄ: UL. REGUCKA 3, 05-430 CELESTYNÓW

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

REFERENT SEKCJI ŚWIADCZEŃ

ZMIANY W KRYTERIACH DOCHODOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że zmianie ulegają kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012.823)od dnia 1 października 2012 roku zmianie ulegają kryteria dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej- będzie to kwota 542,00 zł; dla osoby w rodzinie- 456,00 zł. Ponadto informujemy, że przy realizacji Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" obowiązują podwyższone do 150% kryteria dochodowe tj. odpowiednio 813,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej: ZMIANY  W  KRYTERIACH  DOCHODOWYCH

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.