Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Ogłoszenie o naborze Nr 5/POKL/2013 - doradca zawodowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie z siedzibą: ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko DORADCA ZAWODOWY do projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

pdfTreść ogłoszenia585.89 KB16/07/2013


pdfProtokół naboru na stanowisko Doradcy Zawodowego519.37 KB26/07/2013

Kolejna edycja Projektu ,, Szansa na lepsze jutro''

Od 1 czerwca 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie realizuje po raz kolejny Projekt Systemowy „Szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Czytaj więcej: Kolejna edycja Projektu ,, Szansa na lepsze jutro''

Razem przeciw przemocy

W dniu 20.06.2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie odbyło się szkolenie p.t. „Razem przeciw przemocy" prowadzone przez Fundację Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego z Wiązowny w ramach projektu realizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego; Priorytet 2 – Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu; Zadanie 1- Wspieranie i realizacja programów informacyjno- edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej: Razem przeciw przemocy

Pomoc dla pogorzelców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje , że w dniu 20 czerwca 2013 roku Burmistrz Gminy Pyrzyce zwrócił się do samorządowców gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w  tym m.in. do Gminy Celestynów z prośbą o udzielenie wsparcia finasowego dla poszkodowanych w wyniku pożaru 64 osób mieszkańców Gminy , w  tym dla 15 dzieci.

pdfTreść ogłoszenia179.42 KB

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne wydane na podstawie "starych", tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W związku z powyższym, osoby, które spełniaja nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, t.j. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013r. powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz.
Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi organom realizującym świadczenia rodzinne ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013r.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.