Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Projekt dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie  zaprasza osoby niepełnosprawne do zgłoszenia się do projektu ,, Wsparce środowiska osób niepełnosprwnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych''.

Poniżej umieszczamy ulotkę otrzymaną z Fundacji.

pdfTreść ulotki500.19 KB

Doradca zawodowy w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

W ramach projektu „Szansa na lepsze jutro" w edycji 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie 28 sierpnia 2013 r. rozpoczął zajęcia grupowe i indywidualne doradca zawodowy. Zadaniem jego jest przygotowanie 10 Uczestników Projektu do aktywnego, intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

Czytaj więcej: Doradca zawodowy w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

Ogłoszenie o naborze Nr 8/POKL/2013- DORADCA ZAWODOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie z siedzibą: ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko DORADCA ZAWODOWY do projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

pdfTreść ogłoszenia585.02 KB08/08/2013

pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania do ogłoszenia o naborze nr 8/POKL/2013 na stanowisko doradcy zawodowego416.02 KB22/08/2013

Ogłoszenie o naborze Nr 7/POKL/2013 - DORADCA ZAWODOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie z siedzibą: ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko DORADCA ZAWODOWY do projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

pdfTreść ogłoszenia585.8 KB26/07/2013

pdfOcena końcowa zgłoszeń na stanowisko doradcy zawodowego342.86 KB08/08/2013

Ogłoszenie o naborze Nr 6 /POKL/2013 - Psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie z siedzibą: ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko PSYCHOLOGA (TRENING UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH)do projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

pdfTreść ogłoszenia649.15 KB16/07/2013

pdfProtokół z oceny zgłoszeń na stanowisko psychologa554.72 KB26/07/2013

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.