Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko jako Asystent rodziny umowa w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy – 1/2 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne

Treść ogłoszenia o naborze