Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Dobry Start 2021/2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie, informuje, że od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 18 czerwca 2021 r., poz. 1092), zgodnie z którym zmieniają się zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” będzie można składać tylko w formie elektronicznej. Tym samym wnioski papierowe składane dotychczas w siedzibie Ośrodka bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej zostają wyeliminowane.
Od 1 lipca 2021 r. obsługę programu Dobry Start przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Terminy składania wniosków nie ulegają zmianie, nabór według nowych zasad rozpocznie się zgodnie z poprzednim rozporządzeniem, czyli od 1 lipca i zakończy się 30 listopada.