Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Doradca zawodowy w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

W ramach projektu „Szansa na lepsze jutro" w edycji 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie 28 sierpnia 2013 r. rozpoczął zajęcia grupowe i indywidualne doradca zawodowy. Zadaniem jego jest przygotowanie 10 Uczestników Projektu do aktywnego, intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

W ramach zajęć z Uczestnikami Projektu doradca nauczy ich przygotowywać dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną. Zajęcia grupowe mają także na celu integrację Uczestników Projektu , lepsze poznanie się oraz naukę funkcjonowania w grupie. Wymiar zajęć grupowych wynosi 24 godziny zegarowe.
Konsultacje indywidualne w wymiarze 2 godzin dla każdego Uczestnika Projektu, mają zwiększyć aktywność zawodową , kształtować postawy samodzielności na rynku pracy oraz pomóc zidentyfikować własne zasoby i potrzeby zawodowe. Zajęcia grupowe i indywidualne z Uczestnikami Projektu odbywają się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Celestynów.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.