W związku z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz. 924 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego będzie można składać w dwóch formach:

• od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
• od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy pokój nr 7.

WAŻNE: Osoby pobierające już świadczenie wychowawcze na drugie dziecko wraz z wnioskiem na pierwsze dziecko składanym od 1 lipca 2019 r. wnioskują jednocześnie na drugie i kolejne dziecko.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, sierpień oraz wrzesień 2019 r.

Poniżej przedstawiamy wzór poprawnie wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, oraz formularze do wydruku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Cały wniosek na 500 plus