Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Spotkanie podsumowujące projekt "Szansa na lepsze jutro”

Zgodnie z zapisem w harmonogramie o dofinansowanie projektu ,, Szansa na lepsze jutro" zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt.

Na spotkaniu byli obecni: Pan Stefan Traczyk Wójt Gminy, uczestnicy projektu, Pani Barbara Markowska Kierownik GOPS razem z zespołem projektowym.

Celem spotkania podsumowującego było omówienie przez Panią Barbarę Markowską Kierownika GOPS działań zrealizowanych w trakcie projektu.

W trakcie spotkania uczestnicy projektu wypełnili ankietę ewaluacyjną na zakończenie projektu oraz ankietę dotyczącą oceny grupowych warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych oraz zajęć indywidualnych prowadzonych przez psychologa.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamówiono specjalnie na tę okazję catering.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.